• Υπερεντατικά τμήματα κάλυψης ενός ολόκληρου επιπέδου σε ένα καλοκαίρι.
  • Εντατικά τμήματα προετοιμασίας για πτυχία (εξεταστική Δεκεμβρίου)
  • Τμήματα Επαναληπτικών μαθημάτων και κάλυψης τυχόν μαθησιακών κενών.
  • Ιδιαίτερα μαθήματα

Οφέλη των θερινών μαθημάτων

  • Ο μαθητής εστιάζει αποκλειστικά στην ξένη γλώσσα εφόσον δεν έχει άλλες σχολικές υποχρεώσεις.
  • Τα μαθήματα είναι εντατικά με αποτέλεσμα η καθημερινή τριβή με τη γλώσσα να τον βοηθάει στην επίτευξη του στόχου του.
  • Τα μαθήματα διακόπτονται τον Αύγουστο για περίπου 20 ημέρες οπότε δεν παρεμποδίζεται ο προγραμματισμός της οικογένειάς του για διακοπές.