Αγγλικά για παιδιά

Pre-Juniors

Ειδικό τμήμα για παιδιά από πέντε έως έξι χρονών με ειδική παιδαγωγό.

Τα παιδιά έχουν την πρώτη τους εμπειρία με την Αγγλική Γλώσσα μέσα από παιχνίδι, τραγουδάκια, κουκλοθέατρο, ζωγραφική. Έτσι, εξοικειώνονται με τα ακούσματα της Αγγλικής Γλώσσας και μεταβαίνουν πιο ομαλά στις επόμενες τάξεις.

JuniorsΑΒ

JUNIORS A,B, A+B σε μία χρονιά

Οι μικροί μαθητές εισάγονται σταδιακά στην εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας. Ακολουθείται ειδικό και προμελετημένο σύστημα εισαγωγής στην ανάγνωση και την γραφή καθώς εναρμονίζεται με την αντίστοιχη μάθηση στη μητρική τους γλώσσα.